Skip to main content

Cookie- og privatlivspolitik hos STEPUP-Network

1. Introduktion

Hjemmesiden ”www.STEPUP-Network.com” hører under og bliver administreret af STEPUP-Network ApS.

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

2. Cookies

Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

3. Privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik gælder udelukkende for hjemmesiden www.STEPUP-Network.com, som leveres af STEPUP-Network ApS

Privatlivspolitikken gælder ikke for de forskellige separate hjemmesider, som hjemmesiden måtte omdirigere dig til

Privatlivspolitikken omfatter de oplysninger, som STEPUP-Network ApS er forpligtet til at give de registrerede i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 13.

4. STEPUP-Networks indsamling af personoplysninger gennem www. STEPUP-Network.com

Når du besøger www. STEPUP-Network.com, indsamler vi personoplysninger om dig i følgende tilfælde:

 • når du tilmelder dig et nyhedsbrev,
 • når du tilmelder dig en begivenhed eller event,
 • når du kontakter os for at få yderligere oplysninger, og
 • når du giver samtykke til anvendelsen af cookies.

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

5. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålene med vores behandling af dine personoplysninger, når du besøger www.STEPUP-Network.com, er:

 • at bekræfte din identitet, når du tilmelder dig et nyhedsbrev, en begivenhed eller kontakter os,
 • at kommunikere med dig med hensyn til de serviceydelser og oplysninger, som vi leverer,
 • at levere, forbedre og tilpasse vores serviceydelser ved at analysere oplysninger om din brug af hjemmesiden for at forstå, hvordan folk bruger vores hjemmeside, så vi kan gøre den mere intuitiv,
 • at håndtere dine forespørgsler og anmodninger,
 • at kontakte dig i forbindelse med markedsføring og tilbud på produkter og serviceydelser, der tilbydes af os
 • at tilpasse markedsføringsbudskaber, som vi sender til dig, og gøre dem mere relevante og interessante ved at analysere oplysninger om de serviceydelser og den information, som du modtager, for at komme med forslag til anden information, som kan være af interesse for dig, og

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er følgende bestemmelser:

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a: Den registrerede har givet sit samtykke til behandling af personoplysninger til et af de ovenfor angivne formål.

Der indhentes blandt andet samtykke til brug af cookies. Når du giver samtykke til en behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via oplysningerne, angivet til sidst i denne Privatlivspolitik.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f: Behandling er nødvendig for, at STEPUP-Network kan forfølge en legitim interesse.

Vores legitime interesser består blandt andet i at forstå, hvordan du bruger vores serviceydelser og vores hjemmeside og at uddrage viden, som hjælper os til at udvikle vores serviceydelser.

6. Kategorier af personoplysninger

Vi kræver ikke, at du registrerer dig for at få adgang til www.STEPUP-Network.com

De kategorier af personoplysninger, som behandler om dig, er almindelige personoplysninger omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 6. Vi indsamler følgende personoplysninger, afhængig af hvordan du bruger hjemmesiden:

 • Kontaktoplysninger, såsom dit navn, adresse, jobtitel, e-mailadresse, postnummer, virksomhedsnavn og telefonnummer.
 • IP-adresse og oplysninger om dine interesser.
 • Oplysninger relateret til de services, vi leverer, såsom oplysninger om dine anmodninger eller spørgsmål
7. Overladelse og videregivelse af personoplysninger

STEPUP-Network overlader personoplysninger til databehandlere i forbindelse med driften af www.STEPUP-Network.com.

STEPUP-Network videregiver personoplysninger til til leverandører af analyse- og markedsføringsværktøjer samt sociale medier.

Som følge af salg, fusion, sammenlægning, skift i kontrollen, overførsel af aktiver, reorganisering eller likvidation af vores virksomhed (reorganisering), kan vi overføre, sælge eller overdrage dine personoplysninger til den, der, som følge af den omtalte reorganisering, overtager eller får ansvaret for den eller de dele af vores virksomhed, som behandler dine personoplysninger i henhold til denne Privatlivspolitik.

8. Overførsel af personoplysninger

Vi kan videregive dine personoplysninger til andre koncernforbundene selskaber, forudsat at dette er i overensstemmelse med det grundlag, på hvilket vi har indsamlet dine personoplysninger.

STEPUP-Network anvender databehandlere hjemmehørende i lande uden for EU og EØS samt tredjelande. I den forbindelse overfører vi de personoplysninger, der er nødvendige for anvendelsen af systemet hos den enkelte databehandler. Endvidere bliver dine personoplysninger videregivet til andre dataansvarlige hjemmehørende i lande uden for EU og EØS, hvorved der sker en overførsel af dine personoplysninger.

Overførslen af dine personoplysninger til modtagere uden for EU, EØS samt tredjelande sker altid med baggrund i et gyldigt overførselsgrundlag enten i form af, at Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 45, eller i form af standardkontraktbestemmelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46.

9. Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

10. Dine rettigheder

Du har ret til at udøve visse rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15 – 18 og artikel 20 – 21. Det drejer sig om følgende rettigheder:

 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger.
 • Ret til berigtigelse af dine oplysninger.
 • Ret til at få slettet oplysninger om dig.
 • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger.
 • Ret til indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.
 • Ret til at modtage dine personoplysninger (dataportabilitet).

Du kan udøve disse rettigheder ved at sende en e-mail til contact@STEPUP-Network.com. Vi vil behandle alle sådanne anmodninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og anden lovgivning.

11. Kontakt og klage

Hvis du ønsker at klage over STEPUP-Networks behandling af personoplysninger, bedes du sende en mail til STEPUP-Network.com, med detaljerne i din klage. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har ret til og kan til enhver tid klage til Datatilsynet over STEPUP-Networks behandling af personoplysninger. Klagen skal indgives til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Hvis du har spørgsmål om denne oplysningspligt, kan du kontakte os via e-mail på contact@STEPUP-Network.com

Udgiver af STEPUP-Network.com

Websitet ejes og publiceres af:

STEPUP-Network ApS
(Cvr. 41 01 38 18)
Kullinggade 1A, 2.
5700 Svendborg